imprint_pl

Dostawca Internetu:     
Henkel Polska sp. z o. o.                            
reprezentowany przez:
Janusz Gołębiowski – Prezes Zarządu

Siedziba:                      
Domaniewska 41
02-672 Warszawa, Polska

Kontakt:                       
Domaniewska 41                                   
02-672 Warszawa, Polska

tel: 0048-22-56 56 000
fax: 0048-22-56 56 999

Krajowy Rejestr Sądowy: 
         
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS

KRS: 0000231747
NIP: PL 639-00-01-498
REGON: 270549930

E-mail:          
Dział Komunikacji Korporacyjnej